ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12
19009 ΡΑΦΗΝΑ
Πληροφ. Τηλέφ. 2294321042 Στέργιος Φάτσης
FAX: 2294023481
Ραφήνα 11 / 09 /2015
Αρ. Πρωτ : 11670

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του N. 3669/08, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΧΑΙΩΝ» Προϋπολογισμού Δαπάνης 792.120,00 € (με ΦΠΑ 23%)

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι: 270 μέρες

Το έργο χρηματοδοτείται από: ΣΑΕΠ085 με πίστωση για το 2015 391.995,07€

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:

― Ημεδαπές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως 1 και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

― Αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο

Η Δημοπρασία θα γίνει την 06/10/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ της Περιφέ-

ρειας Αττικής Αραφηνίδων Αλών 12, ΤΚ19009 Ραφήνα, με ανοικτή διαδικασία[άρθρο 3.α του Ν 3669/08] και σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν3669/08.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 12.880,00€ και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ της Περιφέρειας Αττικής, Αραφηνίδων Αλών 12, ΤΚ19009 Ραφήνα. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ του Νομού Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2294321042 και στο fax: 2294023481.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΊΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλης Πιστικίδης

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 284 guests και κανένα μέλος