ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         Μαραθώνας 25/6/10

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Α.Π. 7380

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα

Διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 η μίσθωση από το Δήμο Μαραθώνος έκτασης όμορης με το Γενικό Λύκειο Μαραθώνα, που θα χρησιμοποιηθεί για προαύλιο και αθλητικές δραστηριότητες.

Η προς μίσθωση έκταση πρέπει να συνορεύει με το Γενικό Λύκειο Μαραθώνα και να είναι τουλάχιστον εμβαδού 400,00τ.μ. (να μπορεί να δώσει διαστάσεις 14/26μ. για να διαμορφωθεί χώρος για αθλητικές δραστηριότητες).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες εκτάσεων κατάλληλων για τον παραπάνω σκοπό να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 26/6/2010 (ημέρα δημοσίευσης) τις έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

Λεπτομέρειες για τους όρους της διακήρυξης δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνα (τηλ. 2294069258).

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Ζαγάρης

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Γλυκά Νερά  22.06.2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ι. Κώτσου 25 & Ελύτη

Γλυκά Νερά Ταχ. Κωδ.: 153 54

Πληρ: Ελένη Παπαδοπούλου

Τηλ: 213 2016025, κέντρο 213 2016000

Αριθ. Πρωτ.: 4230

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό  (%)   επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.500 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Ι. Κώτσου 25 & Ελύτη, την 19η ΙΟΥΛΙΟΥ 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξη παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και λήξη  στις 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 4.975,00 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213 2016025 & 213 2016000, αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 97 guests και κανένα μέλος