ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        
ΚΟΡΩΠΙ,   30-01-2015


                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
       Της  14/2015  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
που αφορά την ‘Έγκριση παράτασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου : “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας” στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του Προαστιακού).’
              Στο Κορωπί στις 30  Ιανουαρίου του έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του
     Δήμου Κρωπίας :

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση των  προσωρινών κυκλοφοριακών   ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών του έργου : “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας” στην  οδό Κεκροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη  Ανατολικά σταθμού του Προαστιακού) έως  28 Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση και στην  με αριθμό  3/2015 απόφαση -γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, οι εν’ λόγω κυκλοφορικές ρυθμίσεις έχουν όπως παρακάτω:
 
Προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός και των δυο λωρίδων κατεύθυνσης της οδού Δάβαρη, τόσο της κατεύθυνσης προς τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, όσο και αυτής προς τον κόμβο Αττικής οδού. Η πλήρης κατάληψη γίνεται σε μήκος 870,00μ.

Η κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς τον κόμβο της Αττικής οδού, ερχόμενοι από τον Σταθμό του Προαστιακού, εκτρέπεται με δεξιά κίνηση μέσω του κόμβου του Προαστιακού σταθμού Κορωπίου. Εν συνέχεια με αριστερή κίνηση στην παράλληλη οδό της Αττικής Οδού, με αριστερή κίνηση στη διασταύρωση της παράλληλης οδού της Αττικής Οδού με υπόγεια διάβαση οχημάτων της Αττικής Οδού και τελικώς με δεξιά κίνηση, τα οχήματα εισέρχονται στην αρχική τους πορεία προς τον Κόμβο Αττικής οδού.
 
Αντίστοιχα η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, ερχόμενοι από τον κόμβο της Αττικής οδού, εκτρέπεται με αριστερή κίνηση σε οδό που οδηγεί σε υπόγεια διάβαση οχημάτων της Αττικής Οδού και στη διασταύρωση της οδού με την υπόγεια διάβαση οχημάτων της Αττικής Οδού τα οχήματα εκτρέπονται δεξιά. Στη διασταύρωση της οδού με τον κόμβο του Προαστιακού σταθμού Κορωπίου τα οχήματα εκτρέπονται με δεξιά κίνηση στον κόμβο και με αριστερή κίνηση τελικώς εισέρχονται στην αρχική τους πορεία προς τον Σταθμό του Προαστιακού.     

Επισημαίνεται ότι τόσο στην κατεύθυνση προς τον κόμβο της Αττικής οδού, όσο και στην κατεύθυνση προς τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου υφίστανται ειδική σήμανση με αναλάμποντες φανούς με χρήση απαγόρευσης. Επίσης σημειώνεται ότι στον κόμβο του σταθμού προαστιακού Κορωπίου όπου παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης υφίστανται η απαραίτητη σήμανση καθώς και οι απαραίτητες πλαστικές κολώνες σήμανσης ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων της εκτροπής.

 Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τοποθετήθηκε η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια. Η προς έγκριση  παράταση αφορά στην περίοδο έως 28 Φεβρουαρίου 2015. Για την εφαρμογή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαιτείται η συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας (άρθρο 52 ΚΟΚ).

•    Η απόφαση και τα σχετικά σχέδια των παραπάνω  προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου :“Συλλογή,  μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας” βρίσκονται αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέρωση του κοινού.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 109 guests και κανένα μέλος