ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 
Η σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιανίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου) Παιανίας , στις 19.2.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνεται δια εκπροσώπου τους είτε ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή Courier).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αρμόδιας Σχολικής Μονάδας μέχρι την 12.2.2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Διεύθυνσης του σχολείου, στο τηλέφωνο 210 6611797 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
20.01.2015
 
        
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
 
 ΣΤΑΜΟΥ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 77 guests και κανένα μέλος