ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                                                                 Μαρκόπουλο   23/01/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αρ.Πρωτ. 1408
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                               
     Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
     
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
                                                 
       Γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθ. 524/2013 απόφαση του ενέκρινε την επαναδημοσίευση της Γ’ ανάρτησης της «Μελέτης Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης σχεδίου περιοχής Ντρίβλια» στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου.
 
    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
1.    ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ
 
2.    ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΤΡΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθρ. 12 του Ν. 1337/83, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του αρθρ. 6 του Ν. 2242/94 (ΦΕΚ 877/Α/25-11-1994).
 
2.    Την με αριθμό 93027/7188/15-11-1994 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/25-11-1994).
 
3.    Την από 11/6/2010 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτης Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης σχεδίου περιοχής Ντρίβλια στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου».
 
                                                                                          
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:
    
Οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου της περιοχής «Ντρίβλια» στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα προκειμένου να λάβουν γνώση των κτηματολογικών πινάκων και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, που αναρτώνται για τρίτη φορά και να υποβάλλουν α) τυχόν ενστάσεις και β) δηλώσεις ιδιοκτησίας σε ειδικό έντυπο, προβλεπόμενη από την παρ. 6 του αρθρ. 12 του Ν. 1337/83 και την τροποποιητική της παρ. 4 του αρθρ. 6 του Ν. 2242/94 στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Απαραίτητα στοιχεία που συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την 93027/7186/94 (ΦΕΚ 877/Β/25-11-1994) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ είναι:
1.    Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου και των ιδιοκτητών κατά  την ημερομηνία 10-3-82 με τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2.    Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.
3.    Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και ιδιοκτητών  την ημερομηνία 10-3-82.
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης. Ειδικό έντυπο θα χορηγείται από το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994), η δε παράλειψη της υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παρ. 5 του αρθρ. 6 του πιο πάνω Νόμου για την ιδιοκτησία.
 
Ο Συντάξας  
Ο Δήμαρχος
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
                                 
          
     Ελένη Πετούρη                     Σωτήριος   Μεθενίτης

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 146 guests και κανένα μέλος