ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
 
Σπάτα, 23-12-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:. 45576
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
 
 
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
 
 
Την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014  προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 73.689,30€ .
    
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος –επί της οδού Βας. Παύλου και Περ. Δημ.Χρ. Μπέκα στην αίθουσα διαγωνισμών, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού την 09/01/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
 
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο .
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου «www.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - τηλ.213 2007 397.
 
 
                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 53 guests και κανένα μέλος