ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Επανάληψη Δημόσιου κλειστού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης χώρου λειτουργίας καταστήματος ψιλικών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λαυρίου (Αρ. Διακήρυξης 2/2009).

Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία
Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παραλαβή Εγγράφων – Αποστολή Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία, Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο, ΤΚ  19500, τηλ. 22920 22089, 22920 27711
Περιγραφή-Αντικείμενο της σύμβασης: Λειτουργία καταστήματος ψιλικών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Λαυρίου με δυνατότητα έκδοσης άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προιόντων.
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Κεντρικός Λιμένας Λαυρίου
Διάρκεια σύμβασης: Πέντε έτη
Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα: Εξακόσια (600,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 30/10/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, Λαύριο, Ακτή Α. Παπανδρέου.
Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.                  
Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού των 600,00€ (εξακοσίων ευρώ), ο δε πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το μηνιαίο αντάλλαγμα  χρήσης τριών (3) μηνών.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Οργανισμού.                
Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου ΑΕ
Ο Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
Πάρης Ευαγγελίου

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 103 guests και κανένα μέλος