Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό για την ευρύτερη συμμετοχή σ’ αυτόν... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κορωπί, 16/5/08
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    Αρ. Πρωτ. 4686
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ.Δ/νση: Κύπρου 62
Πληροφορίες: Α.Μεθενίτη - Τηλέφωνο: 210-6626689

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό για την ευρύτερη συμμετοχή σ’ αυτόν με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού των κάτωθι κτιρίων:
1. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κορωπίου     1.072 τ.μ.
2. Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μαρκοπούλου    1.062,50 τ.μ.
3. Τοπικό Ιατρείο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Παιανία     386 τ.μ.
4. Ιατρεία ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Γλ. Νερών    164 τ.μ.
    –––––––––––––––
    2.684,50 τ.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει για έξι μήνες με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ για εξάμηνη παράταση και στην περίπτωση που ο διαγωνισμός που θα διενεργηθεί σε κεντρικό επίπεδο από την Διοίκηση του ΙΚΑ αποδώσει νωρίτερα, αυτή θα διακόπτεται αυτόματα.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 24.804,78 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για έξι μήνες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου την 30/5/08 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12μ. στον τρίτο όροφο του κτιρίου (Κύπρου 62, Κορωπί).
Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.
    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
    Ειρ. Παπαθανασίου

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 348 guests και κανένα μέλος