ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δημόσιου κλειστού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης χώρου λειτουργίας καταστήματος ψιλικών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λαυρίου (Αρ. Διακήρυξης 2/2009).


Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παραλαβή Εγγράφων – Αποστολή Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία, Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο, ΤΚ  19500, τηλ. 22920 22089, 22920 27711

Περιγραφή-Αντικείμενο της σύμβασης: Λειτουργία καταστήματος ψιλικών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Λαυρίου με δυνατότητα έκδοσης άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προιόντων.

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Κεντρικός Λιμένας Λαυρίου

Διάρκεια σύμβασης: Πέντε έτη

Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα: Εξακόσια (600,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 09/10/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, Λαύριο, Ακτή Α. Παπανδρέου.

Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.                 

Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού των 600,00€ (εξακοσίων ευρώ), ο δε πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το μηνιαίο αντάλλαγμα  χρήσης τριών (3) μηνών.


Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Οργανισμού.

 

Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου ΑΕ

Ο Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Πάρης Ευαγγελίου


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 129 guests και κανένα μέλος