ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Σπάτα 21/8/2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.32571

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ 6-14 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 5/2013 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει: Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ 6-14 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 5/2013 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

συνολικής προϋπολογισθείσης  αξίας  6.506,70 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 16/9/2013 ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου «www .spata-artemis.gr». και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 141 guests και κανένα μέλος