Πρόγραμμα αντιμετώπισης για συγκεκριμένες υπηρεσίες

 skylakia-angry-puppiesΟ Δήμος Λαυρεωτικής με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, προχώρησε σε μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.

Συγκεκριμένα με την  από 08.07.2013 τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με τίτλο: «πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, δαπάνες εμβολιασμού, στείρωσης και θεραπείας», προϋπολογισμού δαπάνης 4.415,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 4.988,95 ευρώ, αποφασίστηκε:

―  Απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για την εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, στον Δημήτρη Παπαγεωργίου, Κτηνιατρικό Κέντρο Κερατέας, με έδρα στην Κερατέα, οδός Δημ. Λιούμη 5,  σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του, η οποία έχει ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΙΕΣ σε ευρώ

Στείρωση θηλυκού : 80,00

Στείρωση αρσενικού : 50,00

Εμβόλιο – Χάπι αποπαρασίτωσης: 10,00

Εξέταση λεισμάνιας: 25,00

Εξέταση ερλείχιας: 25,00

Βιοχημικές εξετάσεις: 20,00

Ηλεκτρονική σήμανση: 22,00

― Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο για την αποδοχή της προσφοράς του και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2013.

― Η αμοιβή του αναδόχου κτηνιάτρου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 4.988,95 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6693.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013.

― Η αμοιβή θα παρέχεται στον Ανάδοχο από το Δήμο, έπειτα από πιστοποίηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος (άρθρο 7 της υπ’ αριθμ.280239/2003 Υπουργικής Απόφασης – ΦΕΚ 1712//Β’/,19.11.03), με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 183 επισκέπτες και κανένα μέλος