Εντάξεις νέων έργων και απεντάξεις όσων έχουν κολλήσει

 Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, παρουσίασε  την απορρόφηση του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 για το μήνα Ιούλιο 2013:

Υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας - Παιανίας, ύψους 95 εκ. Ευρώ. Είναι ένα έργο του Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το αύριο, για την επόμενη γενιά και τους νέους που θα δουν να βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής τους

Υπεγράφησαν οι Συμβάσεις ύψους 50 εκ. ευρώ για το έργο του Τραμ στον Πειραιά και 86 εκ. ευρώ για το έργο της ολοκλήρωσης του Θριασίου.

 

Θα απενταχθούν όσα έργα έχουν κολλήσει, για να μην χαθούν πόροι. Εάν δεν επιτευχθεί η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμν πρόβλημα με το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. Δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Ειδικά, στη σημερινή οικονομική συγκυρία, είναι τραγικό να χάνονται πόροι που τους έχει απόλυτη ανάγκη η χώρα μας. Πρέπει να τρέξουμε με ρυθμούς σπρίντερ. Μόνο με δουλειά έρχονται αποτελέσματα. Μόνο με δουλειά δημιουργούνται τα αποθέματα

 • Απολογισμός Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013 (ΠΕΠ Αττικής) - Ιούλιος 2013:

Ένταξη 2 νέων έργων, προϋπολογισμού 7.875.000 €

Πληρωμές ύψους 9.227.593 €, που αφορούν σε έργα αρμοδιότητας διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής της Αρχής.

 • Απολογισμός Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013 (ΠΕΠ Αττικής) - Από 01.07.2011 έως 31.07.2013:

-   Ένταξη 133 νέων έργων, προϋπολογισμού 573,3 εκ. €

Υπογραφή Συμβάσεων σε 132 ενταγμένα έργα, προϋπολογισμού 400 εκ. €

Πληρωμές ύψους 296 εκ. €, δηλαδή κατά μέσο όρο 11,84 εκ. €/μήνα

 

 

Τις εντάξεις δύο (2) νέων έργων υπέγραψε κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2013, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός.

Τα έργα, που έχουν συνολικό προϋπολογισμό 7.875.000 ευρώ, αφορούν σε υποδομές που αποσκοπούν στην προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και στη στήριξη υποδομών των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της Αττικής:

 1. Κατασκευή Κέντρου Ημερήσιας Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στον Πειραιά, προϋπολογισμού 1,9 εκ ευρώ
 2. Κατασκευή Νέου Κτηρίου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προϋπολογισμού 5,7 ευρώ

Συνολικά και για το χρονικό διάστημα από 01.07.2011, όταν η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής έως 31.07.2013, εντάχθηκαν με υπογραφή του Περιφερειάρχη στο ΠΕΠ Αττικής 133 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 573,3 εκ. ευρώ.

Πρόκειται για ώριμα έργα που αφορούν:

 1. στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής,
 2. σε κοινωνικές υποδομές που αποσκοπούν στη στήριξη  των πολιτών εν μέσω οικονομικής κρίσης, με έμφαση στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,
 3. σε υποδομές εκπαίδευσης και υγείας,
 4. στην αντιμετώπιση του προβλήματος των υγρών αποβλήτων της Αττικής και της ύδρευσης περιοχών, όπως τα Μέγαρα, η Αίγινα, το Αγκίστρι,
 5. στην κατασκευή οδικών αξόνων περιφερειακής και υπερτοπικής εμβέλειας,
 6. σε στοχευμένες αναπλάσεις για την αναζωογόνηση αστικών περιοχών,
 7. σε λιμενικές υποδομές στο λιμάνι του Πειραιά,
 8. στην αποκατάσταση των τελευταίων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Αττική,
 9. στην αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών.

Τον Ιούλιο του 2013 πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) συνολικές πληρωμές ύψους 9.227.593 ευρώ.

(Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας: «Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ τον Ιούλιο 2013»)

Oι πληρωμές αφορούν σε έργα, μεταξύ των οποίων είναι έργα υποδομών, ύδρευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας, βελτιώσεις των οδικών υποδομών, σχολική στέγη, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα ψυχικής υγείας, σχολικά κτήρια, υποδομές εκπαίδευσης και υγείας, αποκατάσταση ΧΑΔΑ, καθώς και άλλα έργα κοινωνικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου του 2011, έχουν υπογραφεί οι Συμβάσεις 132 ενταγμένων έργων, προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και καταχωρηθεί δαπάνες συνολικού ποσού 296 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο 11,84 εκατομμύρια ευρώ το μήνα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, υπέγραψε στις 25 Ιουλίου 2013 τη Σύμβαση για την Κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας – Παιανίας, προϋπολογισμού 124 εκ. ευρώ, ενός έργου που αποτελεί την απαρχή για την οριστική λύση στο τεράστιο πρόβλημα των χιλιάδων βόθρων της Ανατολικής Αττικής και αναμένεται να συμβάλει στην οριστική εξάλειψη του κινδύνου επιβολής αυστηρών προστίμων στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα οι ωφέλειες είναι σημαντικές, τόσο σε επίπεδο δημιουργίας υποδομών και προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και σε επίπεδο απορρόφησης κοινοτικών πόρων.

Στις Συμβάσεις των ενταγμένων έργων πρέπει να προστεθούν και οι συμβάσεις σε δύο (2) μεγάλα έργα που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής, στο έργο του Τραμ στον Πειραιά, για το οποίο υπεγράφη Σύμβαση 50 εκ. ευρώ, και στο Σιδηροδρομικό έργο του Θριασίου, για το οποίο υπεγράφη Σύμβαση 86 εκ. ευρώ.

Όσον αφορά τις πληρωμές:

 • Έχει επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί από το μνημόνιο για το 1ο εξάμηνο 2013 για το ΠΕΠ Αττικής. Ο στόχος ήταν να καταχωρηθούν πληρωμές ύψους 56 εκ. ευρώ και, τελικά, οι πληρωμές έφτασαν τα 65,6 εκ. ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

sgouros1«Όταν η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε την αρμοδιότητα διαχείρισης του ΕΣΠΑ τον Ιούλιο του 2011, είχα πει πως σε δυο χρόνια θα έχουμε αποτελέσματα. Δεν ήταν προφητεία αλλά αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς. Μόνο με δουλειά έρχονται αποτελέσματα. Μόνο με δουλειά δημιουργούνται τα αποθέματα.

Ήδη ο στόχος, που έχει τεθεί από το μνημόνιο για το 1ο εξάμηνο 2013 για το ΠΕΠ Αττικής, υπερκαλύφθηκε με καταχώρηση πληρωμών ύψους 65,6 εκ. ευρώ, δηλ. 9,6 εκ. ευρώ παραπάνω.

Για μία ακόμη φορά θέλω να τονίσω ότι όσα έργα δεν παρουσιάζουν κάποια πρόοδο θα απενταχθούν, ώστε να μην χαθούν οι πόροι και, άρα, άλλα έργα.

Εάν δεν επιτευχθεί η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. Δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

Μόνο από το ΠΕΠ Αττικής υπάρχουν 2,8 δισεκατομμύρια Ευρώ για σημαντικά έργα, γι’ αυτό και καλούμε συνεχώς τους Δήμους, τα Νοσοκομεία και τα Υπουργεία να προχωρήσουν τις μελέτες και να απορροφήσουν τα χρήματα αυτά. Στόχος μας είναι να μη χάσουμε ούτε ένα Ευρώ.

Ειδικά, στη σημερινή οικονομική συγκυρία, είναι τραγικό να αφήνουμε να χάνονται πόροι, μπλοκάροντας οι ίδιοι το σύστημα, δημιουργώντας πρόσθετη γραφειοκρατία, με αποτέλεσμα να στερούμε πολύτιμες ανάσες από μια οικονομία και μια κοινωνία που πασχίζουν για λίγο οξυγόνο.

Είναι η τελευταία ευκαιρία για την Αττική την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό.

Πρόσφατα υπέγραψα τη Σύμβαση για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κρωπίας - Παιανίας. Είναι ένα έργο του Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που όμοιό του δεν έχει υπάρξει στα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα έργο για το αύριο, για την επόμενη γενιά και τους νέους που θα δουν να βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής τους».

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 199 επισκέπτες και κανένα μέλος