ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΑΛΛΗΝΗ, 2/9/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ    Αριθμ. Πρωτ.: 10654/09

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100, Παλλήνη τ.κ. 153051

Πληροφορίες: κα. Καντερέ, Τηλέφωνο: 213-2005203

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

– Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α/03-10-1994).

– Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 977Β/25-11-1994), απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

– Την από 29/4/2003, σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».


Καλούνται

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αν. Αττικής, όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα, κλίμακας 1:1000, να υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους επί της πολεοδομικής μελέτης για την περιοχή που γειτνιάζει στο Κοιμητήριο Καλυβίων καθώς και των Ο.Τ. 216, 255, 257 και 263, στην περιοχή «Μαυρίκεζα» Δήμου Καλυβίων Θορικού Αν. Αττικής στον οικείο Δήμο ή κοινότητα.

Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες Αθηνών και να ανακοινωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής Αθηνών.

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης.

    Ο Προϊστάμενος     Ο Διευθυντής

    Ι. Καραΐσκος    Γιώτα Καραστεργίου

        Δ. Διοικητικού   

 


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 83 guests και κανένα μέλος