ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ειδών Ατομικής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Προστασίας για το Προσωπικό
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ                           του Δήμου Βούλας 2009 – 2010
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ                               Α.Μ.: 35(Λ-25)09
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18-Βούλα τ.κ. 166 73
Πληρ.: Κούσιας Α. Τηλ.: 213-2020000 - Fax: 213-2020049
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 143/14-09-2009 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Αποφ. Διακήρυξης: 17964/15-09-09)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Βούλας για το έτος 2009-2010.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου του 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ .κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν  να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166-73 Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.250,00€).
Επειδή η προμήθεια μπορεί να είναι και τμηματική, τότε για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020000 Υπεύθυνος κ. Α. Κούσιας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 124 guests και κανένα μέλος