Στην ισχυρή, πρωτίστως, Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται ο κοινός enae-kalh.jpgτόπος σύγκλισης των φαινομενικά διαφορετικών θέσεων των κεντρικών Δημοτικών και Νομαρχιακών παρατάξεων, της ΕΝΑΕ1 και της ΚΕΔΚΕ2...

Κυβερνήτες στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις


Στην ισχυρή, πρωτίστως, Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται ο κοινός τόπος σύγκλισης των φαινομενικά διαφορετικών θέσεων των κεντρικών Δημοτικών και Νομαρχιακών παρατάξεων, της ΕΝΑΕ1 και της ΚΕΔΚΕ2.


Εκτακτο Συνέδριο πραγματοποιείται την ώρα που γράφουμε το παρόν πόνημα, από την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) με θέμα τη Διοικητική διάρθρωση της χώρας (Καποδίστριας 2).


Σύμφωνα με την εισήγηση της πλειοψηφούσας παράταξης της ΕΝΑΕ, που προσκειται στη Ν.Δ., «Η επιλογή του πιο αποδοτικού συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης πρέπει να στηριχθεί στη δημιουργία αιρετών πολιτικών οργάνων [...] με αντιπροσώπευση των σημερινών Νομών και εξασφαλισμένες διαδικασίες διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης».


Φεουδαρχικής δομής διοικητική ανασύνταξη


enae-omilitis.jpgΗ εισήγηση τονίζει μεταξύ άλλων ότι: «- Η Διοικητική Μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα προϋποθέτει σοβαρή μελέτη και κυρίως απαιτεί προηγούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που θα επαναπροσδιορίζει τα όρια όλων των εξουσιών (Δικαστικής – Νομοθετικής – Εκτελεστικής) θα καθιερώνει την Αυτοδιοίκηση ως τέταρτη εξουσία(!) και συγχρόνως πρέπει να μεταρρυθμιστεί και η δομή της κρατικής διοίκησης και η έκταση των αρμοδιοτήτων της.


- Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί τόσο η διοικητική όσο και η οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης με τη μεταφορά πόρων από την Κεντρική Διοίκηση με κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων και με την προϋπόθεση να συνοδεύεται κάθε παραχωρούμενη αρμοδιότητα με τους αντίστοιχους πόρους και με απόλυτο πάντα σεβασμό στις αρχές της αυτονομίας, της εγγύτητας και της επικουρικότητας.


- Η Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να γίνει μεμονωμένα, αλλά να είναι ενταγμένη στο πλαίσιο ενός συνολικού εθνικού προγράμματος μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
».


Στόχοι της Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περαιτέρω η εισήγηση κρίνει απαραίτητο τον καθορισμό περιοριστικά των «αμιγώς κρατικών υποθέσεων» και ποιες απ’ αυτές θα ασκούνται «μέσω των υπηρεσιών του αποκεντρωμένου κράτους, με παράλληλη κατάργηση των μετακλητών Γενικών Γραμματέων – Περιφερειαρχών» και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, όπως και των υπηρεσιών τους στις περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. .

«Το ΕΣΠΑ3 μεταφέρεται και υλοποιείται εφ’ εξής από την Αυτοδιοίκηση».

(Σ.Σ. Έχω την αίσθηση ότι η Διοικητική Μεταρρύθμιση, προς την κατεύθυνση που αποπειράται να κινηθεί, γίνεται για το ΕΣΠΑ – κάποιοι, συνειδητά ή ασυνείδητα οσφραίνονται «μεγάλο φαγοπότι» καθώς και για τον πλήρη έλεγχο απ’ τους κομματικούς μηχανισμούς)

Ο στόχος και το όραμα της εισήγησης μπορεί ν’ απεικονισθεί ενεργέστερα στο ακόλουθο απόσπασμα: «Σε καμία περίπτωση η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν πρέπει να ταυτιστεί και να περιοριστεί στη συνένωση μόνο των Δήμων, Κοινοτήτων και Νομών, αλλά να περιλαμβάνει και τη μεταρρύθμιση όλων των κρατικών δομών σε τέτοιο βαθμό που να περιορίζει την κεντρική Διοίκηση – εξουσία σε επιτελικό κυρίως ρόλο με παραχώρηση όλο και περισσότερων αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση. Καιρός είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα ποσά από τις δημόσιες επενδύσεις να κατευθυνθούν στην περιφέρεια…»

Δεύτερος Βαθμός Αυτοδιοίκησης

Κατά την εισήγηση της πλειοψηφίας, αλλά και του συνόλου σχεδόν των εισηγήσεων, θεωρείται απαραίτητη η συνένωση, όχι μόνον μικρών Δήμων και Κοινοτήτων, σε «ισχυρούς Ο.Τ.Α.», αλλά και των ΟΤΑ δεύτερου βαθμού – των Περιφερειών πλέον, όχι των νομών.


Βέβαια, μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι «Σε καμία περίπτωση η γεωγραφική και πληθυσμιακή διεύρυνση των δευτεροβάθμιων αυτοδιοικήσεων δεν πρέπει να μειώνει την προσβασιμότητα του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων και την ταχεία εξυπηρέτησή του». Δεν μας λέει όμως και δεν βλέπω, πώς θα γίνει αυτό κατορθωτό.

Προτείνεται πάντως «η επιλογή του πιο αποδοτικού συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης να στηριχθεί στη δημιουργία αιρετών πολιτικών οργάνων με ευρεία δημοκρατική νομιμοποίηση και με ισχυρό επιτελικό και προγραμματικό λόγο, [...] με εγγυημένη αντιπροσώπευση των σημερινών Νομών και εξασφαλισμένες διαδικασίες διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης".

 

…Κυβερνήτες!

Χαρακτηριστικό του οραματιζόμενου πολιτικού και διοικητικού συστήματος – φεουδαρχικού τύπου – που προωθείται είναι η …λεπτομέρεια.

Κατά την εισήγηση λοιπόν: «Τα νέα σχήματα πρέπει να ονομασθούν Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και οι επικεφαλής των παρατάξεων που θα κερδίσουν τις εκλογές και θα ασκήσουν τη διοίκηση των Αυτοδιοικητικών Περιφερειών, Περιφερειάρχες ή Κυβερνήτες ή Πρόεδροι».

Οι άλλες θέσεις

Όπως είπαμε εισαγωγικά, οι διαφοροποιήσεις των άλλων παρατάξεων εντοπίζονται σε δευτερεύοντα θέματα. Το «Κίνημα Αυτοδιοίκησης στην ΕΝΑΕ», που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, αποδέχεται τους δύο βαθμούς Τ.Α., «τη αιρετή Περιφέρεια και τον ισχυρό Δήμο», με περαιτέρω συνενώσεις Δήμων και υποβάθμιση της Νομαρχίας «ως διοικητικής μονάδας του νέου θεσμού». («Επικεφαλής των Νομαρχιών… τίθεται εκλεγμένο πρόσωπο»). Δηλαδή «Νομάρχης» θα ορίζεται κάποιος περιφερειακός σύμβουλος, στην καλύτερη περίπτωση.

Η παράταξη αυτή ζητάει επίσης επαναφορά του παλαιού συστήματος στις εκλογές (50%+1 ψήφος) ή και γιατί όχι, απλή αναλογική.

Η Ανεξάρτητη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θεωρεί ότι «Εάν κυριαρχήσει τελικά το πνεύμα, του ράβε-ξήλωνε των συνενώσεων, αντί για τη διοικητική μεταρρύθμιση θα επιτύχουμε στο τέλος μια νέα διοικητική απορρύθμιση. Αποδέχεται τους δυο βαθμούς Τ.Α. πάνω σε υγιέστερη (δημοκρατικότερη) βάση και προτείνει την καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα, και την αναβάθμιση των συλλογικών οργάνων σε βάρος των μονοπρόσωπων».


Σ.Σ.: Στο αμέσως προσεχές μέλλον, αφού μελετήσουμε ενδελεχώς και εις βάθος, όλες τις εισηγήσεις, θα καταγραφεί και η δική μας άποψη. Τώρα, ένα έχουμε να πούμε: Δεν μπορεί να σχεδιάζεται – και εν πολλοίς να αυτοσχεδιάζεται – η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, (που σαφώς απαιτεί, πλην της αναθεώρησης του Συντάγματος, την τροποποίηση ή την ανασύνταξη εκ βάθρων ενός χαοτικού πλήθους νομικών διατάξεων) για τη διαχείριση ενός οικονομικού προγράμματος της Ε.Ε.


––––––––––––

1. Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

2. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

3. ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007 - 2013. Δηλαδή το 4ο Κοινοτικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.

 


Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 135 guests και κανένα μέλος