YΠΟΜΝΗΜΑ της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ

προς κάθε αρμόδια αρχή

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η δημοτική παράταξη, Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ, μας απέστειλε Υπόμνημα που απέστειλε σε όλους τους αρμόδιους Υπουργούς και άλλους φορείς, με ένα καλά δομημένο κείμενο, το οποίο όμως δημοσιεύουμε απόσπασμα λόγω του όγκου του.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Η δημοτική παράταξη “Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Β.Β.Β.” (ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.) από το 2013 προέβλεπε ότι η συνολική επένδυση της μαρίνας Βουλιαγμένης, αποτελούσε τσιμέντωμα της πανέμορφης χερσονήσου που δεν θα ωφελούσε το Δημόσιο συμφέρον την τοπική κοινωνία και θα υποβάθμιζε το φυσικό περιβάλλον και θα στερούσε την ανάδειξη των σημαντικών αρχαιοτήτων της χερσονήσου αλλά και την κοινοχρηστία στις παραλίες της και τον δημόσιο χώρο που πουληθήκαν.

Έτσι καταψήφισε την μελέτη του ΕΣΧΑΔΑ του Αστέρα και τη μελέτη της νέας μαρίνας Βουλιαγμένης

Στη συνέχεια κατέθεσε εξώδικο στους επενδυτές του Αστέρα και προσφυγές στο ΣτΕ, έκανε αναλυτικό υπόμνημα και το παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το 2016.

Η ”επένδυση” και στα τρία αναπόσπαστα τμήματά της (ξενοδοχεία, πλαζ – πολυτελείς κατοικίες – μαρίνα) είναι σε εξέλιξη και ακόμη δυσμενής για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου με επέκταση εγκαταστάσεων – δραστηριοτήτων και οικοπεδοποίησης.

Η ελάχιστη διαφύλαξη της περιοχής μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων σε κάθε μελέτη του συνόλου της επένδυσης, την εξονυχιστική διερεύνηση των πολλών νέων προβλημάτων που ξεκάθαρα προκύπτουν με την εξέλιξη των εργασιών, που ακόμη υλοποιούνται και την καθημερινή εποπτεία και τον τακτικό έλεγχο με αυτοψίες στον χώρο του εργοταξίου από ειδικευμένους επιθεωρητές τεχνικών έργων και περιβάλλοντος. Και βεβαίως την αναθεώρηση μελετών και εγκρίσεων που δεν ανταποκρίνονται πλήρως σε όλα ανεξαιρέτως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όρμου Βουλιαγμένης και την άμεση εκπόνηση νέων μελετών.

 

Σήμερα έχουμε φτάσει στο τελευταίο τμήμα της επένδυσης που είναι η Μαρίνα της Βουλιαγμένης.

Όμως παρόλο που οι επενδυτές και ο Δήμαρχος δημόσια ανέφεραν ότι αποτελεί εκσυγχρονισμό των υποδομών που ήταν απολύτως αναγκαίες λόγω παλαιότητας, το σχέδιο που παρουσιάστηκε αφορούσε την γιγάντωση τη Μαρίνας και την δημιουργία ενός κανονικού λιμένα, τόσο στο χερσαίο τμήμα όσο και την θαλάσσια περιοχή.

Οι πολίτες της περιοχής θορυβήθηκαν όταν το πληροφορήθηκαν γιατί ο όρμος της Βουλιαγμένης είναι πολύ στενός και ο νέος λιμενοβραχίονας δημιουργεί σαφέστατα στοιχείο οπτικού ρύπου και στραγγαλίζει την φυσική εναλλαγή του θαλασσινού ύδατος.

Το θέμα της αγανάκτησης έφτασε σε πολεμικό κλίμα όταν ξεκίνησαν τα έργα στα μέσα του 2021 και η οπτική ρύπανση ήταν πλέον εξωφρενικά ορατή σε καθημερινή βάση και ο Δήμαρχος εξακολουθούσε να επιμένει υποστηρίζει την επένδυση.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. από την αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Β.Β.Β. της 18 Μαΐου 2020 όταν παρουσιάστηκε η ΜΠΕ έθεσε στην μελετητήρια εταιρεία σοβαρά θέματα, που δεν απαντήθηκαν ποτέ.

Η εργασίες στο χερσαίο χώρο αλλοιώνουν την έκτος σχεδίου και δασική περιοχή με τεράστια υπερδόμηση και θέτοντας τη νομική και πολεοδομική βάση για τριπλασιασμό της στο μέλλον με την αποδοχή ύπαρξης Οικοδομικών Τετραγώνων. Αυτό γιατί δεν ακολουθούνται οι περιορισμοί στη δόμηση του Π.Δ. προστασίας του Σαρωνικού με τίτλο «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (ΦΕΚ 254 Δ 2004) και επιβάλλεται η δόμηση με το νέο ΠΔ σαν κοινός τουριστικός λιμένας με αύξηση έως 3000% για ωφέλεια των επενδυτών και μόνο, χωρίς ειδική πρόβλεψη για το φυσικό περιβάλλον.

Βλέποντας η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. ότι ο Δήμαρχος στηρίζει την επένδυση και με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος, τόσο στον όρμο της Βουλιαγμένης αλλά και στο σημείο εναπόθεσης – πόντισης των βυθοκορημάτων εκσκαφής που προσδιοριζόταν στα 8 χιλ. από τις ακτές του Λαγονησίου, ενημέρωσε άμεσα τον Δήμαρχο Σαρωνικού με email.

Το έγγραφό μας καταδείκνυε το ακριβές σημείο πόντισης και συνέστησε την άμεση εμπλοκή του ΕΛΚΕΘΕ για την διασφάλιση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο Σαρωνικό αλλά και στον όρμο της Βουλιαγμένης.

Τελικά μετά την πίεση προσδιορίστηκαν νέοι πιο συγκεκριμένοι όροι για την διαχείριση των βυθοκορημάτων και το ΕΛΚΕΘΕ ανέλαβε την επιτόπου συχνότατη παρουσία και ανάλυση των βασικών δεδομένων του θαλασσινού νερού στον όρμο της Βουλιαγμένης.

Όμως η τεράστια και ανησυχητική ορατή θολερότητα των υδάτων του όρμου καθημερινά, μαζί με τις χερσαίες εργασίες έχει δίκαια δημιουργήσει την δυναμική αντίδραση των πολιτών που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ.

Στις 28/2/2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο Β.Β.Β. συζητήσαμε επί έξι ώρες το θέμα της ποιότητας θαλάσσιων υδάτων και την πρόοδο των έργων στην Μαρίνα με παρουσία από το ΕΛΚΕΘΕ.

Δυστυχώς οι ανησυχίες δεν μπόρεσαν να αμβλυνθούν.

Θέσαμε και νέα ερωτήματα που τα περισσότερα δεν έχουν καν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη αλλά δεν έχουν αξιολογηθεί και από το ΕΛΚΕΘΕ.

Αυτά τα νέα ερωτήματα αφορούν το θαλάσσιο χώρο και το ιδιαίτερο οικοσύστημα του στενού όρμου της Βουλιαγμένης και είναι εν τάχει:

  • Η ατομηχανική μελέτη αναφέρει μόνο τα επιφανειακά θαλάσσια ρεύματα και κυματισμό. Όμως απέναντι από την Μαρίνα υπάρχει η μοναδική Λίμνη της Βουλιαγμένης που συνεχώς διοχετεύει γλυκό νερό και μάλιστα σε σταθερές θερμοκρασίες όλο το χρόνο 22 – 29 βαθμούς κελσίου. Όμως στην υπόγεια έξοδο υπάρχει και διείσδυση θαλασσινού νερού από τον όρμο της Βουλιαγμένης.

Η πιθανότητα να επηρεαστεί αρνητικά η Λίμνη της Βουλιαγμένης με την διείσδυση ποσοτήτων θαλασσινού ύδατος που έχει επιβαρυνθεί από την υπερμεγένθυση του λιμενικού έργου και των χρήσεών του είναι σοβαρή.

  • Ένα ακόμη νέο δεδομένο που δεν εξέτασε η ατομηχανική μελέτη είναι η ολοκλήρωση του νέου δικτύου συλλογής και απορροής των επίγειων όμβριων υδάτων από όλη την αστική περιοχή της Βουλιαγμένης που οδεύουν και εκβάλουν κυρίως στον όρμο Βουλιαγμένης. Η μελέτη ασχολήθηκε με τα επίγεια όμβρια ύδατα με την φυσική ροή από τις παρακείμενες περιοχές και με αργό σταδιακό ρυθμό και όχι μαζικά και έντονα. Αυτό δημιουργεί εποχικά έντονη επιβάρυνση στο εσωτερικό του όρμου με τεράστιους όγκους ομβρίων υδάτων, που απαιτεί επιπλέον χρόνο για ανανεωθεί το θαλασσινό νερό του όρμου. Η επέκταση του νέου λιμενοβραχίονα στραγγαλίζει αυτή την φυσική δυνατότητα, με αποτέλεσμα να καθυστέρει πολύ η αναγκαία ανανέωση των υδάτων για να μη γίνουν βούρκος τα νερά του όρμου.
  • Η παρατηρούμενη θολερότητα των θαλασσίων υδάτων, συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια των έντονων λιμενικών έργων, όπως αναδείχτηκε στο Δ.Σ. Β.Β.Β. (28/2/22) επιφέρει την καθίζηση ιζημάτων στον πυθμένα, που δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα αρνητικά τα φύκια (Ποσειδωνία), αλλά δεν έχει εξεταστεί τι συμβαίνει με την ουσιαστικά μεγάλη συσσώρευση αυτών των ιζημάτων – λάσπης στον πυθμένα στο υπόλοιπο θαλάσσιο οικοσύστημα του όρμου και κυρίως στα έμβια όντα, γιατί αυτά τα ιζήματα θα παραμείνουν στον πυθμένα του όρμου για πάντα.
  • Τα σημεία (V20-S2 & V20-S2 ) που η πρόσφατη νέα τεχνική μελέτη προσδιορίζει ότι υπάρχουν βυθοκορημάτα έντονα τοξικά, πρέπει να αναλυθούν πλήρως χημικά και να συλλεγούν και απομακρυνθούν άμεσα, με τη μέγιστη διασφάλιση ότι δεν θα μολύνουν το περιβάλλον, για να εξυγιανθεί ο βυθός της λιμενολεκάνης.

 

Τα παραπάνω και άλλα που δεν είναι δυνατόν να δημοσιευθούν λόγω όγκου, κατέθεσε η ΡΙΚΙΠ με υπόμνημά της σε όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Όπως προκύπτει από το υπόμνημα που στηρίζεται σε σαφή δεδομένα και γεγονότα, που ακόμη δεν έχουν αξιολογηθεί και διερευνηθεί αρμοδίως και επειδή η συνέχιση της εξέλιξης των εργασιών στη Μαρίνα Βουλιαγμένης με τα αρχικά μεγέθη και στόχους, θα επιφέρει μη αναστρέψιμη βλάβη στο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον του όρμου της Βουλιαγμένης αλλά και ευρύτερα, τόσο στην στεριά όσο και την θάλασσα, η ΡΙΚΙΠ ζητάει:

Την άμεση διερεύνηση από αρμόδιους ειδικευμένους φορείς, με βάση τα νέα δεδομένα, των πραγματικών περιβαλλοντικών διακυβευμάτων που πρόεκυψαν κατά την διάρκεια της εξέλιξης των εργασιών στον όρμο της Βουλιαγμένης, όπως αναλύονται ανωτέρω.

Στόχος ο περιορισμός του όγκου – μεγέθους του λιμενικού έργου, σε στεριά και θάλασσα, που επιβαρύνει συνολικά το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους αρμόδιους φορείς για να ενεργήσουν άμεσα με επιτόπιες αυτοψίες και ελέγχους στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους, προς την διερεύνηση όλων των παραπάνω σημαντικών θεμάτων για την διασφάλιση του χερσαίου και θαλασσίου περιβάλλοντος της περιοχής του όρμου της Βουλιαγμένης, παίρνοντας άμεσα προληπτικά και οριστικά μέτρα για το σκοπό αυτό.

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 158 guests και κανένα μέλος