Ευκαιρία για καταστρατήγηση της δημοκρατίας και της νομιμότητας

Δημοτικά Συμβούλια δια περιφοράς, λοιπόν, λόγω του κορονοϊού, και όχι μόνο. Επαληθευόμαστε, για άλλη μια φορά, ότι τα Δημοτικά Συμβούλια γίνονται πλέον διακοσμητικά. Κι αυτό γιατί αφενός με τις τροποποιήσεις της νέας κυβέρνησης, μετέφεραν αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά σήμερα πλέον ο κορονοϊός, εκτός από ανθρώπους σκοτώνει και την δημοκρατία, αφού δίνει το δικαίωμα για πολλές αντιδημοκρατικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, στις 13 Μαρτίου εκδόθηκε εγκύκλιος (υπ΄αρ. 18318/13-03-2020) για τον τρόπο που θα συνεδριάζουν Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, λόγω του κορονοϊού και για τον συγχρωτισμό αλλά και για επείγουσες περιπτώσεις. Οι μορφές που προτείνει η εγκύκλιος και η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) είναι τρεις. «Δια περιφοράς», «κεκλεισμένων των θυρών» ή «με τηλεδιάσκεψη». Περιέργως, όλοι σχεδόν οι δήμαρχοι επιλέγουν την “δια περιφοράς” και μάλιστα με πολλά - πολλά θέματα, παντελώς άσχετα με την κατάσταση και το επείγον λόγω συνθηκών.

Το άρθρο 10 της ΠΝΠ αναφέρει σχετικά: Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Παράδειγμα, η συνεδρίαση του Δήμου ΒΒΒ (23.3.20) που έγινε δια περιφοράς, περιείχε σοβαρότατα θέματα, παντελώς άσχετα με το επείγον του θέματος και τον κορονοϊό, κατά την άποψή μας. Σημειώνουμε μερικά:

«5. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020», Πώς να αποφασίσεις δια περιφοράς το πλαίσιο δράσης για όλο το χρόνο; Και μάλιστα “πριν αμφοίν μύθον ακούσης”.

Το «11. Τροποποίηση εγκεκριμένου Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων»,

«12. Τροποποίηση του εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος του Κοιμητηρίου στην Δ.Ε. Βούλας» που αφορά πώληση οικογενειακού τάφου,

«13. Έγκριση αναδιάταξης τμημάτων του Κοιμητηρίου Δ.Ε. Βουλιαγμένης», που αφορά χωροθέτηση οικογενειακών τάφων, αλλά και το 28ο που αφορά «παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται επί της οδού Ηλίου αρ. 2 στη Βουλιαγμένη για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2020».

Επίσης τα θέματα 29. 30, 31 θέματα που αφορούν εκχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγμένης και 2 στο Μεγάλο Καβούρι.

Ακόμη το 33ο που αφορά «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση παραλιακού χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που βρίσκεται επί της οδού Ποσειδώνος 18 στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

Αννα Μπουζιάνη

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 155 guests και κανένα μέλος