Τι θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι

Με το νέο νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο (Ν. 4555/2018 - ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018), κτίρια που είναι κλειστά και δεν ηλεκτροδοτούνται απαλλάσονται από τα δημοτικά τέλη.

Συγκεκριμένα, η κείμενη νομοθεσία (αρθρο 222, παρ. 2 του Ν. 4555/2018) προβλέπει τα εξής:

«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν».

Προκειμένου να απαλλαγούν ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες από τα δημοτικά τέλη μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου που ανήκει το ακίνητό τους:

  1. 1. Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ
  2. 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου.

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή έως 19 Ιανουαρίου 2019.

Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171)

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.

Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Για το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, πληροφορίες στα: 2132020048, 2132020077.

Για το Δήμο Γλυφάδας Τηλ. 213 2025200

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 517 επισκέπτες και κανένα μέλος