Βορά στον ιδιωτικό τομέα οι παραλίες των 3Β

Βορά στον ιδιωτικό τομέα οι παραλίες των 3Β

Μια ματιά σε όλες τις ακτές

Μια ματιά σε όλες τις ακτές

More...
Λαύριο και Κερατέα σε ρυθμό ανάπτυξης

Λαύριο και Κερατέα σε ρυθμό ανάπτυξης

Στο Δήμο Λαυρεωτικής ο Περιφερειάρχης Αττικής

Στο Δήμο Λαυρεωτικής ο Περιφερειάρχης Αττικής

More...

Τελευταίο Φύλλο


Αρ.Φύλλου:1284-27-05-2023
ΕΛΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     4-2-2015
Αρ. Πρωτ. 1688
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45163,01 € (με ΦΠΑ 23%)


Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 45163,01 € με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.4/2015 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ 11389/93, το Ν. 2286/95, το Ν.3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 13η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:30πμ – 09:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.

Εγγύηση συμμετοχής 1% (367,18€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ αριθμ 4/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ. 2299020000.

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 106 guests και κανένα μέλος