ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
Αγ.Γεωργίου30 & Αριστείδου  
Ταχ. Κώδικας: 152 34                                                                                                      
Τηλ.:213.2023843-844                                                                                                                                                              
FAX:213.2023846                                                          
Email:promithies@halandrigr<br< a=""> />
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 13 /11/2014

Αρ. Πρωτ.: 28133

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 44.250,00 € με Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 24/11/2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης και τη μελέτη από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφος-τηλ. 2132023843-4) καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου «www.halandri.gr» (Εφημερίδα της Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνισμών).

Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 της Υπ.Απ. 11389/93

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Προκηρύξεις

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 899 επισκέπτες και κανένα μέλος