ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        ΚΟΡΩΠΙ,   20-10-2014                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ
                                     Της  αριθ.  247/2014 Απόφασης
                          του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Κρωπίας
με θέμα ‘Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου: “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας”  στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του Προαστιακού).

                Στο Κορωπί στις   20 Οκτωβρίου του έτους 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
      Εγκρίνει τις προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  της  μελέτης για την εκτέλεση εργασιών του έργου “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση  ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας” στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του Προαστιακού), και συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός και των δυο λωρίδων κατεύθυνσης της οδού Δάβαρη, τόσο της κατεύθυνσης προς τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, όσο και αυτής προς τον κόμβο Αττικής οδού. Η πλήρης κατάληψη θα γίνει σε μήκος 870,00μ.
    Η κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς τον κόμβο της Αττικής οδού, ερχόμενοι από τον Σταθμό του Προαστιακού, θα εκτρέπεται με δεξιά κίνηση μέσω του κόμβου του Προαστιακού σταθμού Κορωπίου. Εν συνέχεια με αριστερή κίνηση στην παράλληλη οδό της Αττικής Οδού, με αριστερή κίνηση στη διασταύρωση της παράλληλης οδού της Αττικής Οδού με υπόγεια διάβαση οχημάτων της Αττικής Οδού και τελικώς με δεξιά κίνηση, τα οχήματα θα εισέρχονται στην αρχική τους πορεία προς τον Κόμβο Αττικής οδού.
Αντίστοιχα η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, ερχόμενοι από τον κόμβο της Αττικής οδού, θα εκτρέπεται με αριστερή κίνηση σε οδό που οδηγεί σε υπόγεια διάβαση οχημάτων της Αττικής Οδού και στη διασταύρωση της οδού με την υπόγεια διάβαση οχημάτων της Αττικής Οδού τα οχήματα θα εκτρέπονται δεξιά. Στη διασταύρωση της οδού με τον κόμβο του Προαστιακού σταθμού Κορωπίου τα οχήματα θα εκτρέπονται με δεξιά κίνηση στον κόμβο και με αριστερή κίνηση τελικώς θα εισέρχονται στην αρχική τους πορεία προς τον Σταθμό του Προαστιακού.     
Επισημαίνεται ότι τόσο στην κατεύθυνση προς τον κόμβο της Αττικής οδού, όσο και στην κατεύθυνση προς τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου θα υφίστανται ειδική σήμανση με αναλάμποντες φανούς με χρήση απαγόρευσης. Επίσης σημειώνεται ότι στον κόμβο του σταθμού προαστιακού Κορωπίου όπου παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης θα τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση καθώς και η τοποθέτηση πλαστικών κολώνων σήμανσης ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων της εκτροπής.
 Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια. Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών θα διαρκέσουν δυο μήνες από την ημέρα έκδοσης της σχετικής άδειας.
    Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφασης κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
•    Σχετικό σχέδιο των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κρωπίας


                                                                                                     Ο Δήμαρχος                                                                                              Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 445 επισκέπτες και κανένα μέλος