ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοιχτού διαγωνισμού

Προμήθειας τροφίμων


Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθειας τροφίμων συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 191.030,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% & 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης, την 4η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).

Μετά τη λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ποσότητα κάθε ομάδας ειδών του εκάστοτε φορέα που επιτρέπεται να προσφερθεί.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τους αναδόχους.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.

Υπεύθυνοι.: κ. Αθανασίου – κ. Σπηλιοπούλου.

Τηλ: 210 66 04 617-682, ΦΑΧ: 210 66 04 615.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 592 επισκέπτες και κανένα μέλος