ΑΔΑ: ΩΥΝΒΩΞΚ-Ι 46
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 09-10-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 35954

Περίληψη διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισμού
Προμήθειας ανταλλακτικών
ηλεκτρονικών υπολογιστών

Προκηρύξεις
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης, την 21η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄π.μ. έως 11:30΄π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά τη λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι 300,00 €.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.

Υπεύθυνη.: Β. Σπηλιοπούλου-Α. Αθανασίου Τηλ: 2106604682-617, Fax: 210 6604615

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 307 επισκέπτες και κανένα μέλος