ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        ΚΟΡΩΠΙ,   29-09-2014

Προκηρύξεις

                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
       της  220/2014  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
με θέμα «Έγκριση παράτασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του Προαστιακού)».


              Στο Κορωπί στις 29 Σεπτεμβρίου του έτους 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο του
     Δήμου Κρωπίας :


                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
       
         Εγκρίνει την παράταση και την τροποποίηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του Προαστιακού).
         Η νέα προθεσμία αφορά στην περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2014 έως 24 Δεκεμβρίου 2014 – σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -  για τις τροποποιημένες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την απαραίτητη σήμανση για την εφαρμογή τους που φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια ΠΑΡ.ΚΑ.1 και ΠΑΡ.ΚΑ.2 και περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύουν την αίτηση της αναδόχου κ/ξιας.
        Ποιο συγκεκριμένα προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός και των δύο λωρίδων κατεύθυνσης της οδού Κεκροπίας, τόσο της κατεύθυνσης προς τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, όσο και αυτής προς τον κόμβο Αττικής οδού. Η πλήρης κατάληψη θα γίνει σε μήκος 405,00μ. και σε όλο το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας που οδηγούν στον Προαστιακό αλλά και στον κόμβο της Αττικής οδού.
         Η κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς τον κόμβο της Αττικής οδού, ερχόμενοι από τον Σταθμό του Προαστιακού, θα εκτρέπεται με δεξιά κίνηση μέσω ανωνύμου οδού. Εν συνεχεία στο τέρμα αυτής, με αριστερή κίνηση στην παράλληλη οδό της Αττικής οδού, και τελικώς με δεξιά κίνηση στο τέλος της παράλληλης οδού, τα οχήματα θα εισέρχονται στην αρχική τους πορεία προς τον Κόμβο Αττικής οδού.
         Αντίστοιχα η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, ερχόμενοι από τον κόμβο της Αττικής οδού, θα εκτρέπεται με αριστερή κίνηση μέσω της παράλληλης, με την Αττική οδό, οδού. Στη διασταύρωση της παράλληλης οδού με την ανώνυμη οδό, τα οχήματα θα εκτρέπονται με δεξιά κίνηση μέσω της ανωνύμου οδού, και τελικών με αριστερή κίνηση στο τέλος της ανωνύμου οδού, τα οχήματα θα εισέρχονται στην αρχικής τους πορεία προς το Σταθμό του Προαστιακού.
Επισημαίνεται ότι τόσο στην κατεύθυνση προς τον κόμβο της Αττικής οδού, όσο και στην κατεύθυνση προς τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου θα υφίστανται ειδική σήμανση με αναλάμποντες φανούς με χρήση απαγόρευσης. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια. Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7:30 π.μ. έως τις 19:30μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών θα διαρκέσουν δύο μήνες από την ημέρα έκδοσης της σχετικής άδειας.




Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
      


                                                                                            Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 270 επισκέπτες και κανένα μέλος