Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18,
166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 4-7-2014
Aρ. Πρωτ.: 33831
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
 
               Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας της με α/α 33/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 70.000,00€ και πιο συγκεκριμένα για 44 είδη εργασιών.
   Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 18/2014 και την με αρ. Πρωτ. 27838/4-6-2014 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014με ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί για την υπηρεσία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, μετάτηνπάροδοτριών (3)εργάσιμωνημερών, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή18) χωρίς καινούργια δημοσίευση στον ίδιο τόπο και ώρα.
         Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα
   Η εγγυητικήεπιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.500,00 €. με ισχύ 4 μηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά   από Δευτέρα 14-7-2014 έως Δευτέρα 28-7-2014 και ώρες   8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 562 επισκέπτες και κανένα μέλος