ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
 
Σπάτα 26/6/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.22965
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμόμε σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας : 1) 19.676,93€ που αφορά το Δήμο 2) 1.500,00€ που αφορά το ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» 3) 1.000,00€ που αφορά το ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα (3ος όροφος) Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού , την 4/7/2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής μόνο για την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί, ήτοι 983,84 ευρώ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο .
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου «www.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη :Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.213-2007397).
                                                                                    
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
                          

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 344 επισκέπτες και κανένα μέλος