ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚEYΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΔΜΚΕΣ)
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010                          
Καλύβια   03 / 06 / 2014
Πληροφορίες: Χαλκοδαίμων Αναστασία  
Τηλέφωνα: 2299 3 20351
Αριθ. Πρωτ . 157
Fax : 22990 48289
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε.
 
Προκηρύσσει μειοδοτικό   διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδικασίας Ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης), για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΟΤΩΝ, ΚΑΦΕΔΩΝ για τις ανάγκες των 2 καντινών “ΚΙΟΣΚΙ” και “ΠΕΤΡΙΝΟ” κατά την θερινή περίοδο (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) του τρέχοντος έτους, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό   120.394,93€ με ΦΠΑ.
 
   Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις Υ.Α.
άρθρο 10 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ , καθώς και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου   44/2014, 97/2014 και 101/2014 και την ανάγκη της ΑΔΜΚΕΣ   Α.Ε για την σχετική προμήθεια.
 
   Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑ 20.01.00.0013 "Αγορές Καντίνα Λαγονησίου Φ.Π.Α. 13%" ποσού 50.000,00€, του Κ.Α. 20.01.00.0023 "Αγορές Καντίνα Λαγονησίου Φ.Π.Α 23%" ποσού 25.000,00€, του Κ.Α. 20.01.01.0013 " Αγορές Καντίνα Αναβύσσου Φ.Π.Α. 13%" ποσού 28.000,00€ ,του Κ.Α. 20.01.01.0023 "Αγορές Καντίνα Αναβύσσου Φ.Π.Α. 23%" ποσού 15.000,00€ , του ΚΑ 54.00.20.0013 "Φ.Π.Α εισροών/αγορών εμπορευμάτων 13%" ποσού 10.140,00€ και του ΚΑ 54.00.20.0023 "Φ.Π.Α εισροών/αγορών εμπορευμάτων 23%"   ποσού 9.200,00€.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού στις 18/06/2014 με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών την 11:00 π.μ. κατά την οποία θα γίνει και η αποσφράγιση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται θα είναι συνταγμένα αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι μέσα σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
 
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε πέντε τοις   εκατό 5% (πέντε τοις εκατό), επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό.
 
   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
 
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης και να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε (Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου) στα Καλύβια Αττικής έως και την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 134 guests και κανένα μέλος