ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 29-4-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14474  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014»
 
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει: Πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή   για την υπηρεσία: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 69.930.42 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών (Εργασιών) και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών, την 9 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00΄π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 10:30΄ π.μ.
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι 3.496.52 €.
Οι δαπάνες δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνος: Ιωαννίδης Χρήστος, τηλ. 213-2007341).
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 120 guests και κανένα μέλος