ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
 
Δημόσιου κλειστού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης χώρου για την εκμετάλλευση ενός καταστήματος ψιλικών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λαυρίου (Αρ. Διακήρυξης 5/2014).
 
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία
Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παραλαβή Εγγράφων – Αποστολή Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία, Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο, ΤΚ 19500, τηλ. 22920 27711
Περιγραφή-Αντικείμενο της σύμβασης: Παραχώρηση χρήσης χώρου για την εκμετάλλευση ενός καταστήματος ψιλικών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λαυρίου (έναντι παλαιού καταστήματος «ΚΟΡΑΛΛΙ»).
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Λιμένας Λαυρίου
Διάρκεια σύμβασης: τρία έτη
Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 16 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, Λαύριο, Ακτή Α. Παπανδρέου.
Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, από09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.                
Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού των 3.000,00€ (τριών χιλιάδων ευρώ), ο δε πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το άθροισμα πέντε (5) μηνιαίων ανταλλαγμάτων.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Οργανισμού και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.oll.gr
 
Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.
 
 
Αριστείδης Ε. Βίτσιος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 155 guests και κανένα μέλος