ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Ραφήνα 27 Μαρτίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 Αρ. Πρωτ. : 270
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»                                        

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8                                           
Τ.Κ. 190 09 – ΡΑΦΗΝΑ                                  
ΤΗΛ.: 2294075555
e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.       


Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου από το νομικό πρόσωπο για την στέγαση του ΚΑΠΗ Ραφήνας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/06 ( ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και τους όρους της διακήρυξης, όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 28/2014 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ 270/81, προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ραφήνας. Το ακίνητο πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 έως 180 τ.μ. και να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και κατά προτίμηση σε κεντρικό σημείο της πόλης.

  1. Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις :

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με έγγραφη προσφορά υποβάλλοντας τα απαιτούμενα εκ της διακηρύξεως δικαιολογητικά. Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει προφορική και φανερή μειοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, μετά τη λήψη της εκθέσεως καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων από την αρμόδια επιτροπή εκτίμησης καταλληλότητας, στην έδρα του νομικού προσώπου σε δημόσια συνεδρίαση και ανάμεσα σε εκείνους που έλαβαν μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των οποίων τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 και έλαβαν σχετική πρόσκληση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων κτιρίων για τον ανωτέρω σκοπό να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαμβάνοντας το σχετικό αντίγραφο αυτής από την Διεύθυνση του N.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, και να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , σε διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ήτοι από 27-03-2014 έως 15-04-2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 8, Ραφήνα -19009

Τηλέφωνο: 2294075555, FAX.: 2294079726

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 257 guests και κανένα μέλος