ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Γέρακας 10-7-2008
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ.Πρωτ.: 3894
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γέρακα προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομοτεχνική προσφορά, για την «προμήθεια ενός (1) καινούριου αυτοκινήτου αποκομιδής απορριμμάτων, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 16μ3 περίπου, έτους 2008» αρ. προμήθειας 16/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 132/08 απόφαση της Δημ. Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 130.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Εγγύηση Συμμετοχής: 6.500 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 3η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 11:00 και ώρα λήξης την 12.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έντυπα, του τρόπου κτήσης και παραλαβής αυτών, για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς των, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Πληροφορίες: Σκουρλής Βασίλειος τηλ.: 210-6604650 (1ος όρ.).

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 65 guests και κανένα μέλος