ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Γέρακας, 10-7-2008
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                                                                              Αρ.Πρωτ: 3896
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμος Γέρακα προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομοτεχνική προσφορά, για την «προμήθεια ενός (1) καινούριου Ανατρεπόμενου Φορτηγού Αυτοκινήτου, ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 10t, έτους 2008» αρ. προμήθειας 19/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 133/08 απόφαση της Δημ. Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 95.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Εγγύηση Συμμετοχής: 4.750 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 5η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 11:00, ώρα λήξης την 12.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έντυπα, του τρόπου κτήσης και παραλαβής αυτών, για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς των, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Πληροφορίες: Σκουρλής Βασίλειος τηλ.: 210-6604650 (1ος όρ.)


Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 120 guests και κανένα μέλος