ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ημερομηνία 18-03-2014
Αριθμ. Πρωτοκ:10978


Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας για την «παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου»

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθειας με τίτλο «παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου για το έτος 2014» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 42.524,85 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%.

       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης, την 14η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄ π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά την λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

     Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

     Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.

Υπεύθυνοι.: κ. Κακουλάκη –κ.Σπηλιοπούλου.

Τηλ: 210 66 04 617, ΦΑΧ: 210 66 04 615.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 139 guests και κανένα μέλος