ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Γέρακας 12/3/2014    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αρ. πρωτ.: 175
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 «ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

    Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, το Ν.3463/2006 και  το Ν. 3852/2010, πρόκειται να πραγματοποιήσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών:

Α) Αυτόματο πωλητή νερού, αναψυκτικών και μικρών σνακ.
Β) Αυτόματο πωλητή ροφημάτων

στα εξής κτίρια:
    1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
    2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
    4ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
    Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης


Η προσφορά αφορά:
1.    Την εκμίσθωση παραπάνω χώρων για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτομάτων Πωλητών σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη
2.    Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική
3.    Χαμηλότερο όριο προσφοράς ορίστηκε το πόσον των 250€ μηνιαίως  
4.    Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίστηκε στα 2 έτη
5.    Όσοι θα συμμετέχουν θα πρέπει κατά την διεξαγωγή της Δημοπρασίας να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 10% του προσφερόμενου ετησίου μισθώματος και η οποία κατά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον πλειοδότη θα αντικατασταθεί με άλλη καλής εκτέλεσης.

Μετά τα πιο πάνω καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έγγραφη αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της υπ΄αριθμ. 51/2014 Απόφασης- Διακήρυξης Δ.Σ. Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. από 26 Μαρτίου  έως 2 Απριλίου  2014 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Πολιτιστικό Κέντρο, επί των οδών Κλειτάρχου & Αριστείδου) για να πάρουν την διακήρυξη και να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην παραπάνω διεύθυνση.

Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος  τηλ: 210.6619937.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 59 guests και κανένα μέλος