ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 
Δημόσιου κλειστού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την τριετή παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου ενός κυλικείου στον Επιβατικό Προβλήτα λιμένα Λαυρίου, αρμοδιότητας Ο.Λ.Λ. Α.Ε.. (Αρ. Διακήρυξης 2/2014).
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παραλαβή Εγγράφων – Αποστολή
Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία, Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο, ΤΚ 19500, τηλ. 22920 27711
 
Περιγραφή-Αντικείμενο της σύμβασης: Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την εκμετάλλευση ενός κυλικείου στον Επιβατικό Προβλήτα λιμένα Λαυρίου, αρμοδιότητας Ο.Λ.Λ. Α.Ε..
 
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Λιμένας Λαυρίου
Διάρκεια σύμβασης: Τρία έτη
Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 14 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, Λαύριο, Ακτή Α. Παπανδρέου.
Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, από 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.
Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού των 2.000,00€ (δυο χιλιάδων ευρώ), ο δε πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το άθροισμα πέντε (5) μηνιαίων ανταλλαγμάτων.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Οργανισμού και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.oll.gr
 
Για τον Οργανισμό Λιμένος
Λαυρίου Α.Ε.
Αριστείδης Ε. Βίτσιος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 169 guests και κανένα μέλος