ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  
Σπάτα :5-3-2014
Αριθμ. πρωτ.: 7101

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
"ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ"

Ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος διακηρύττει:

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά οικοπέδου από τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος  για την ανέγερση σχολικού κτηρίου( 1ου Νηπιαγωγείου) ΔΕ Αρτέμιδος,  στην  περιοχή Γαλήνη – Αλυκή Π.Ε.3 ή Π.Ε.2  της τοπικής κοινότητας Αρτέμιδος  του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης, ήτοι μέχρι 28  Μαρτίου 2014.

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν:

i. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό.
ii. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν.
iii. Τίτλους ιδιοκτησίας εις διπλούν.
iv. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη.
v. Τίτλοι κυριότητας του ακινήτου για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και στοιχεία – έγγραφα απ’ όπου προκύπτει ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών. Επίσης πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση δασαρχείου ότι δεν είναι δασική έκταση    
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνος :  Ιωαννίδης Χρήστος  , τηλ  213-2007300 - 341).
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 250 guests και κανένα μέλος