ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                      Παλλήνη, 8-7-2008
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002, και  τον υπ. αρ. ΗΠ 15393/2332/02  & 11014/703/Φ104/14.3.2002 και 37111/2021/26.9.2003, καθώς και το υπ’ αριθμόν 104819/17.6.2008 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γεν.Δ/νση Περιβάλλοντος/ΕΥΠΕ.
 
Ανακοινώνεται ότι:

Α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε Μελέτη Προκαταρκτική Περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου: «Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα» (διασύνδεση του ΚΥΤ Λαυρίου - ΥΣ Σύρου μέσω καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος τάσεως 150ΚV).
Β) Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του ως άνω έργου βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, στο Γραφείο του Νομαρχιακού Συμβουλίου (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλθει, προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν εντάσεις.
    Η Πρόεδρος
    Μαρία Κατσιμίχα


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 44 guests και κανένα μέλος