ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ               
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      A.M.: 18/2013             ΚΑ :15.7341.0001                 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:4285/05-02-2014                    
ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Παλλήνης
Προϋπολογισμός: 487.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ & από Εθνικούς Πόρους
Χρήση:   2014
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης του Νομού Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του N. 3669/08, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, Προϋπολογισμού Δαπάνης   487.000,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23 %)

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι: 365 μέρες

Το έργο χρηματοδοτείται από: ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:

• Ημεδαπές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2 (Κ/Ξίες), 1η, 2η, 3η (εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α1, Α2, 1η για έργα ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

• Αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο

Η Δημοπρασία θα γίνει την 25-2-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ της Περιφέρειας Αττικής Ιθάκης 12 ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 7.894,21 ευρώ. και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Νομού   Αττικής

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Νομού Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2106604723 και στο fax: 2106604643.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.                              

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 355 επισκέπτες και κανένα μέλος