ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΕΡΓΟ: Καθαρισμός και Συντήρηση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    της Πλατείας Δεξαμενής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 11953/04-07-2008
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 και του Ν.3463/2006 η εργασία με τίτλο:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ»


Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 12.559,10 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 23η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 09:30π.μ. και ώρα λήξης την 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 627,95 ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 86 επισκέπτες και κανένα μέλος