ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ.: 12141/07-07-2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 και του Ν. 3463/2006 η μίσθωση με τίτλο:

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 2008»

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 53.352,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 23η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 11:00π.μ. και ώρα λήξης την 11:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 2.668,00 ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 48 guests και κανένα μέλος