ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                        Κορωπί 8 Ιουλίου 2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 12188
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Αττικής 12 194 00 Κορωπί
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη
Τηλέφωνο: 210-6623.628, Fax: 210-6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες, για την «Προμήθεια Ασφαλτικών υλικών 2008».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 84.032,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους την 4η Αυγούστου 2008 και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. στα γραφεία του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 99 guests και κανένα μέλος