ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Βουλιαγμένη 7/7/2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. 5718
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2108963636

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης

Διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες του άρθρου 4 παράγραφος 4 περίπτωση β του Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Συντήρηση χλοοτάπητα στο Δ.Α.Κ.» συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Αυγούστου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης, στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2008, έχει προϋπολογισμό 45.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 28%, των απροβλέπτων 15%, αναθεώρηση 3%, και του Φ.Π.Α. 19%), θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο μας και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6262.007. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολήπτες, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εφόσον ανήκουν στην Α1, ή Α2 τάξη, ή 1η τάξη (εφόσον έχουν έδρα στο Ν. Αττικής) για έργα κατηγορίας Πρασίνου.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε σαράντα πέντε μέρες (45) ημέρες, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού με εγγυητική επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π.& Δ΄ ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού 753,07 ευρώ (άρθρο 15 διακήρυξης)

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της μελέτης καθώς και άλλες πληροφορίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βουλιαγμένης μέχρι και την 31/7/2008 τις εργάσιμες κατά τις ώρες Δευτ-Πέμπτη 8.00-13.00 και Παρασκευή 8.00-12.30. Πληροφορίες κ. Συμεωνίδης Σίμος ή κα Σαββίδη Έλλη. Τηλ. 2108960156/2108960190

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 217 guests και κανένα μέλος