ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓέρακας 17/1/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΑρ. Μελ.: 5/2014
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΆΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισμού 59.950,00€+ 13.788,50 (Φ.Π.Α. 13%) = 73.738,50€, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/2014 απόφαση και την υπ’ αριθμ. 5/2014 μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00π.μ και ώρα λήξης την 10:30π.μ, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού- Πολιτισμού- Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 3.686,93€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, ώρες 10:00 – 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος τηλ: 210.6619937.

Η δαπάνη για την δημοσίευση θα βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 121 επισκέπτες και κανένα μέλος