ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ 
Ημ/νία: 18/11/2013
Αρ. Πρωτ.: 1622
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Προϋπολογισμός:   59.900,00€
ΦΠΑ   23%:             13.777,00 €
Σύνολο:                   73.677,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 02 / 12 / 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεργασίες αυτών), με στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό.

Συγκεκριμένα απαιτείται :
1. Η διάθεση τριών (3) εργατών και
2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος έργου (Jcb) με δύο (2) χειριστές.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας οποιασδήποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς παρίσταται και επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορφής, ο ορισμένος νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το ΦΠΑ, 2.995,00 € και η οποία απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος, κα. Δρούμπουλα), στις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 29 / 11 / 2013, καταβάλλοντας το ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Αντωνίου Νικόλαος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 218 επισκέπτες και κανένα μέλος