ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 14/11/2013                                                    

Αρ. πρωτ: 37917

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου επί της Πλατείας Ηρώων Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, προκηρύσσει φανερή προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Εμβαδόν: 58 περίπου τ.μ. πλέον βοηθητικών χώρων και τουαλετών σε τρία (3) επίπεδα.

Πόλη: Ανθούσα

Δήμος: Παλλήνης

οδός: Πλατ. Ηρώων Δ.Ε. Ανθούσας.

Είδος: Καφέ- Αναψυκτήριο- Μπάρ- Εστιατόριο

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 και ώρα: 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης – Ιθάκης 12- Γέρακα).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) ανά μήνα.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ΠΕΝΗΝΤΑ Ευρώ (50,00 €), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται αναλυτικά στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της ανοιχτής προφορικής δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παλλήνης- Ιθάκης 12, Γέρακα..

Αρμόδιος υπάλληλος Αικατερίνη Κόλλια - τηλέφωνο: 210-66.04.666

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 148 επισκέπτες και κανένα μέλος