ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ                                                                                          

 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, Αριθ. Πρωτ 251456,  Ημ. Πρωτ:12/11/2013

 Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 22/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30-11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών θα διεξαχθεί: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια: Υλικών για την κατασκευή χώρων πρασίνου & δεντροστοιχιών (κροκάλα χρώμα λευκή 20-30cm, ορυκτές ψηφίδες χρώμα λευκή-μαύρη-κοκκινη 1,20-1,80 cm, ασβεστόλιθοι, ηλιοκαμένοι βράχοι, διαχωριστικό εδάφους , woodchip, κ.α.)

Προϋπολογισμού: 48.917,10 € συμπ/νου του ΦΠΑ 23%.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προμήθειας ή του ενδεικτικού βάση των προσφερόμενων ειδών και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Τα υλικά κηποτεχνίας αποτελούν στοιχεία διαμόρφωσης των αστικών πάρκων, στην πλειονότητά τους είναι φυσικά υλικά, που δεν έχουν υποστεί μηχανική ή χημική επεξεργασία. Οι κηποτεχνικές εφαρμογές στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν είναι η εδαφοκάλυψη παρτεριών ετησίων, ποωδών και θάμνων, λάκκων φύτευσης δένδρων σε δενδροστοιχίες και ζαρντινιερών, η επίστρωση νησίδων μέσα στο χλοοτάπητα, η κατασκευή και συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου μικρών λιμνών και διαφόρων υδάτινων στοιχείων, η κατασκευή και συντήρηση βραχόκηπων, η επίστρωση μονοπατιών και διαδρόμων ο εγκιβωτισμός των υλικών διάστρωσης αυτών η κατασκευή κλιμάκων σε λόφους, άλση, πάρκα κλπ.

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά έως τέλος του έτους (31/12/2013). Ως χώρος παράδοσης ορίζεται το φυτώριο στο Γουδή (Π. Κανελλόπουλου 5), εντός ωρών εργασίας και η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών.

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, τηλ.: 210 52.23.142 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον Προμηθευτή.

Να δημοσιευθεί από :

• την ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ την   15 / 11 /2013 στο   Φ.Ε.Κ. και από τον Δήμο στο PORTAL το Ε.Β.Ε.Α και σε δύο τοπικές εφημερίδες

• ΑΘΜΟΝΙΩΝ ΒΗΜΑ (ΜΑΡΟΥΣΙ)                                         την     14 /11 /2013

• ΕΒΔΟΜΗ (ΠΑΛΛΗΝΗ) την 16 /11 /13

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 147 επισκέπτες και κανένα μέλος