ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:

 Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για την

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΑΒΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

 

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.864,20 € .

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού , την 22-11-2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 2.027,00 €.

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου «www .spata-artemis.gr» και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).

 

                                                                                    

                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 213 επισκέπτες και κανένα μέλος