ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 5/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:. 43571
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει: Δεύτερο Επαναληπτικό Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 9.040,00€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 29/11/2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 452,00€.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.spata-artemis.gr
(Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 178 επισκέπτες και κανένα μέλος