ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ημερομηνία   24/ 10 /2013

Αριθμ. Πρωτοκ:35386

 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού Προμήθειας ασφαλτικού σκυροδέματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθειας ασφαλτικού σκυροδέματος συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.937,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης, την 4η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30΄π.μ. έως 11.00΄π.μ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά την λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.ήτοι 2.996,90 €.

     Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.

Υπεύθυνοι.: κ. Κακουλάκη – Β. Σπηλιοπούλου.

Τηλ: 210 66 04 617, ΦΑΧ: 210 66 04 615.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 198 επισκέπτες και κανένα μέλος