ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερατέα, 17/10/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α.Π. 23576

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

 

Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και παρατηρήσεων επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων στη μελέτη: «Κτηματογραφική αποτύπωση - Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας - Υδραυλική μελέτη Ρεμάτων - Περιβαλλοντική μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας ‘Σπηλιά Ζέζα’ και ‘Αγιασμόθι’ της Δ.Ε.Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής».

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων των περιοχών ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από της παρ. 1β του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Απόφασης δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις, όσον αφορά το ακίνητο τους, επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, τα οποία συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη των ιδιοκτητών μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας που συγκεντρώθηκαν στην Α’ Ανάρτηση, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση τους.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.94 Υπουργική Απόφαση είναι:

1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων

3. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι την ημερομηνία 10.3.82

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.


Ο Δήμαρχος κ.μ.ε.

Σταύρος Ρόζης

Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 239 επισκέπτες και κανένα μέλος